Rutetabell
Tematurer
Vår meny
Bildegalleri

Chartertur betingelser

Skillestrek
Leiebetingelser
Etter reservasjon av D/S Skibladner vil du som kunde motta en bekreftelse på dato og tidspunkt for leieforholdet. Sjekk at detaljene stemmer med dine ønsker.

60 dager før leieforholdet vil du motta krav om depositum, 25% av den totale leiesummen, med forfall umiddelbart. Ved avbestilling etter denne dato, vil ikke depositum bli refundert. Resten av leiesummen forfaller til betaling en måned før avtalt charter og belastes i sin helhet hvis avbestilling skjer mindre enn 30 dager før.

Endelig antall passasjerer må være avklart minimum en uke før leieforholdet. Detaljer rundt serveringen avtales direkte med restaurantsjef, som tar kontakt med hver enkelt leietaker. Ved reduksjon i passasjerantall senere enn 7 dager før charter, blir faktura utstedt i henhold til det antall som var oppgitt før fristen gikk ut.

A/S Oplandske Dampskibsselskap er ikke ansvarlig for innstillinger som skyldes uforutsette tekniske problemer, lav vannstand eller andre spesielle værforhold. Skulle slike forhold inntreffe, refunderes leiebeløpet i sin helhet umiddelbart.

Ved spørsmål om ditt leieforhold, vennligst kontakt:
Skibladnerkontoret - tlf. 611 44080
Restaurantsjef Jan Thore Engen - tlf. 900 36197
eller send en e-post til skibladner@skibladner.no

Velkommen om bord til en minneverdig opplevelse!